Elektriska stödben

Med Tesa-AutoLift-system kan man med en knapptryckning få fyra kraftfulla motorer att ta över stabiliseringen av fordonet. Tesa- AutoLift säkrar att fordonet helt automatiskt placeras i ett horisontellt läge. Att fippla med nivåklossar eller stödbockar elimineras. Stödbenen är galvaniserade för lång hållbarhet och utrustade med vattentäta motorer. Tesa-AutoLift-system kan eftermonteras till alla vanliga fordonschassier (ca 34 cm fri höjd måste finnas).

Tesa-AutoLift med sina fyra stödben gör att man får full komfort över husbilen. Varje enskilt stödben har en lyftkraft på 2500 kg. Tack vare kontrollfunktionen av de fyra stödbenen kan systemet automatiskt eller manuellt justera fordonet till ett horisontellt läge. Tesa-AutoLift-system passar för fordon upp till en maxvikt av 5 ton.

Fördelar
Om systemet är påslaget via kontrollpanelen kan man starta den automatiska nivelleringen eller retraktionsprocessen. Allt sköts bekvämt med en knapptryckning på fjärrkontrollen. Garanterad kvalitet då Tesa-AutoLift-system galvaniseras på Fiat-fabrik. Galvaniseringen som används är 7 ggr starkare än en vanlig galvanisering.

Säkerhet
Som regel kan stödbenen endast användas med handbromsen åtdragen. Om handbromsen släpps när stöden används eller tändningen är påslagen, kommer det att ljuda en varningssignal, så att man kan fälla upp stödbenen innan påbörjad körning av fordonet. Om strömförsörjningen av någon anledning skulle försvinna kan AutoLift-systemet fällas in och upp manuellt.

Fördelarna med ett mekaniskt system
Tesa är den enda tillverkaren i Europa som producerar ett elektriskt mekaniskt stödbenssystem. Skillnaden mellan ett mekaniskt system mot ett hydrauliskt system är fordonets vikt. Autolift-systemet är lämpligt för fordon upp till 5 ton, medan vissa hydrauliska system även kan lyfta tunga lastbilar. De flesta husbilar och husvagnar har en lägre vikt som gör ett mekaniskt system till den optimala lösningen.

Ett mekaniskt system är inte beroende av olja och behöver därför inget underhåll.
Mekaniska system fungerar inte med olja och är därför lämpliga för extrema temperaturer.
Hydrauliska system påverkas mer av sidotryck än mekaniska system.
Mekaniska system lider inte av små dammpartiklar i systemet.
Mekaniska system förlorar inte tryck när de är under tryck under en längre tid eller när olja är otillräcklig

Kontakta oss gärna för en offert